07/09/2018

Sözlü Sunum Proje Değerlendirme Kriterleri

Sözlü sunum proje başvuruları Danışma Kurulu tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilmektedir:

– İHTİYAÇ / SORUN (20 puan)

– SOSYAL FAYDA (20 Puan)

– YÖNTEM (20 Puan)

– SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (40 Puan)

Projenizin; formata uygun şekilde sunulduğu ve yukarıda belirtilen konularda detaylı bilgi verdiği, somut örnekler ile desteklendiğine emin olunuz.