16/11/2015

Sıkça Sorulan Sorular

SSS

 

Kongre hazırlıklarına devam ederken sizlerin sorduğu sorulara, genel bilgi vermek amacıyla, buradan da yanıtlar  verilecek ve bu yanıtlar yayımlanacaktır.

Soru12: Katılım Bursu sistemi nedir?

Yanıt12: SSPKONGRE, herkese açık, ulaşılabilir  ve dahil edici özelliğe sahip olmak için elinden geleni yapmaktadır. Engel olan değil engelleri aşan bir çalışma sistemi benimsemiş ve ilk 4 kongrede katılımcılardan herhangi bir ücret almamıştır. Danışma ve Yürütme Kurullarının ortak kararıyla  SSPKONGRE5 ile birlikte katılımcı politikasını değiştirmiştir. Önceki kongrelerde edindiğimiz tecrübeler neticesinde alınan bu karar kapsamında kongremizde katılımcı olmak isteyen kişilerden ücret alınacaktır. Bu politikanın kongrede yer almak isteyen ve maddi imkanları elvermeyen kişilerin önünde bir engel oluşturmaması için katılım bursu sistemi uygulanacaktır. Bu sistem kapsamında, kongremizde katılımcı olmak isteyen kişiler başvuru formunu doldururken ” Katılım Bursundan faydalanmak istiyorum (ücretsiz katılım için)”  seçeneğini seçerek ve “Kongremize katılmak için Motivasyonunuzu yazar mısınız?”  kısmına neden bu burstan faydalanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda başvurunuz alınacaktır. Katılım Bursu sonuçları başvuru sahibine email olarak gönderilecektir.

Soru11: Kongre katılım ücretli midir?

Yanıt11: Evet, kongreye katılım ücretlidir. Fakat “Katılım Bursu” seçeneği ile kongremizde ücretsiz olarak da yer alabilirsiniz. Ayrıca kongre gönüllülerimiz de ücretsiz olarak kongreye katılım sağlayabilecekler.

Soru10: Kongre alanına ulaşmak için  servis olanağı söz konusu mudur? Servis var ise, detaylı bilgi verebilir misiniz?

Yanıt10: Servis konusunda detaylar kongre yeri netleştiğinde katılımcılara email yoluyla aktarılacaktır.

Soru9: Kongrenin ve proje sunumlarının dili ne olacaktır? Hangi dilde proje başvurusu ve sunumu yapılacaktır.

Yanıt9: ‘Ulusal’ düzeyde organize edilen kongrenin dili ‘Türkçe’, ‘Uluslararası’ düzeyde organize edilecek kongrenin dili ‘İngilizce’ olacaktır. Proje başvuruları da belirtilen dillerde yapılacaktır.

Soru8: Sözlü sunum için başvuru yaptığımızda poster sunum ve STÖ fuayesi için de başvuru yapıp, projemizi  poster sunum ve oluşumumuzu STÖ fuayesinde stand açarak görünür kılabilecek miyiz?

Yanıt8: Sözlü sunum, STÖ fuayesi ve poster sunum birbirinden bağımsız faaliyetlerdir. Dolayısıyla sözlü sunuma başvurusunu yapmış olan proje temsilcisi, talep etmesi durumunda poster sunum ve STÖ fuayesine de başvuru yapabilecektir. Sözlü sunum yapacak proje temsilcileri için poster sunum yapmak istemeleri durumda ayrıca ücret alınmayacak olup,  STÖ Fuayesinde yer alabilmek için bir temsilcinin Kategori1 (Delege Katılım)  kategorisinden katılım sağlaması gerekmektedir. Bizler sözlü sunum yapan proje temsilcilerinin aynı zamanda poster sunum yapmasını, bu sayede projelerininin etkilerini artırmalarını tavsiye ediyoruz. Poster sunum için: http://sspkongre.com/poster/  ve Fuayede stand için: http://sspkongre.com/fuaye/ buradan detayları öğrenebilir ve başvuru yapabilirsiniz.

Soru7: Sözlü sunum için hazırlanması istenilen proje özeti hangi formata göre hazırlanmalıdır? Proje tanıtım dosyasını göndersek projemiz değerlendirmeye alınır mı?

Yanıt7: SSPKONGRE’nin sunumlu projeler ve poster sunum için hazırladığı bir format vardır. Sunulacak projelerin eşit ve anlaşılır bir zeminde değerlendirilmesi için proje başvurusu yapacak STÖ temsilcilerinin bu formata uygun şekilde başvuru yapması beklenmektedir! 

Projelerini sözlü ve/veya poster olarak sunmak isteyen kişilerin burada (http://sspkongre.com/sunumformati/) belirtilen formatta proje özeti hazırlamaları beklenilmektedir. Aksi taktirde projeniz değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Not: Lütfen proje başvurusunu powerpoint sunum, formatta hazırlanmamış word dosyası ve/veya pdf v.b. formatta hazırlanmış dosyalarla yapmayınız. Bu durum da projelerin değerlendirme dışı kalmasına neden olacaktır.

Soru6: Kongre salonuna nasıl ulaşabilirim?

Yanıt6: Kongre salonu netleştiğinde buradan kongre alanına ulaşım konusunda detaylı bilgi aktarılacaktır. Lütfen ulaşım masrafları ile ilgili  soru1 ‘i tekrar okuyunuz.

Soru5: Kongreye ne zaman katılım için başvuru yapabiliyoruz? Başvuruyu nereden yapıyoruz?

Yanıt5: sspkongre’ye katılım için izlediğimiz yol şu şekildedir: Katılımcı çalışmasının ne zaman başlayacağı başvuru formunda belirtilmektedir. Kongrede yer alabilmek için www.sspkongre.com/katilim sayfasını takip ederek burada bulunan katılım formunu doldurmanız gerekmektedir.

Soru4: Kongre’ye birden fazla proje ile başvuru yapabilir miyiz? Başvuru yapmak için herhangi bir koşul/sınırlama (yaş, eğitim düzeyi, herhangi bir STÖ’ye bağlı olma , hibe almış olma vb.) var mıdır?

Yanıt4: SSPKONGRE’ye birden fazla proje ile sözlü sunum ve poster sunum için başvuru sağlayabilirsiniz. Projelerinizin değerlendirmesi Danışma Kurulu tarafından yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda, kabul edilmesi durumunda, birden fazla projenizi de kongrede sunabilirsiniz. Bunun için herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Ayrıca, proje başvurusu yapmanız için de yine herhangi bir sınırlama (yaş, eğitim düzeyi, STÖ’ye bağlı olma, hibe alma v.b.) söz konusu değildir.

Soru3: Kongreye katılmak için herhangi bir kuruma bağlı olmamız gerekmekte midir?

Yanıt3: Kongrede katılımcı veya delege olmak için herhangi bir kuruma bağlı olmanız gerekmemektedir.  Kongre ekibi olarak gönlümüzden geçen ise bir STÖ’de gönüllü olmanızdan yanadır. Çünkü Sosyal Sorumluluk Projeleri ekip çalışmasıdır! Birlikte üretme ve değer katma çalışması… 

Soru2: Kongrede delegelere ve katılımcılara öğle yemeği verilecek midir?

Yanıt2: Kongrede yalnızca delegelere öğle yemeği verilecek olup, diğer katılımcılara öğle yemeği verilmesiyle ilgili sponsor bulunması durumunda mümkün olacaktır. Katılımcılara bu konu ile ilgili bilgi aktarılacaktır.

Soru1: Kongreye katılacak kişilerin yol ve konaklama masrafları karşılanmakta mıdır?

Yanıt1: Kongreye katılacak olan proje temsilcileri, STÖ fuaye sorumluları, kongre gönüllüleri de dahil olmak üzere hiçbir katılımcının konaklama ve ulaşım giderleri karşılanmamaktadır.

Aradığınız cevaba ulaşamadınız mı? Lütfen sorularınızı buradan bize ulaştırın, cevaplayalım.